Header image   header image 2

Regelmatigheids criterium

REGLEMENT

  || HOME || WEDSTRIJDEN || UITSLAGEN - KLASSEMENT || RACE MANAGER  || REGLEMENT ||
   
 
Reglement Limburg 2012
 • Het regelmatigheidcriterium voor aspiranten geldt voor alle wedstrijden die gedurende het seizoen 2012 op de weg verreden worden samen met het Provinciaal kampioenschap (PK) op de piste in de Provincie Limburg.
  Het PK op de piste wordt verreden over 2 dagen. Na de 2 dagen wordt er een einduitslag opgemaakt en op basis ven deze uitslag worden de punten voor het regelmatigheidscriterium toebedeeld. Om in aanmerking te komen voor de einduitslag moet de renner deelnemen aan de twee dagen op de piste.
 • Aan dit criterium mogen alle aspiranten deelnemen met een geldige vergunning voor het jaar 2012 ( in orde zijn met de opleidingen)
 • Per categorie wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt. ( 12 – 13 – 14 jarigen) De dames worden mee opgenomen in de uitslag van hun reeks, zoals ze over de meet rijden.(geen aparte klassering voor dames)
 • Om in het eindklassement opgenomen te worden moet men minstens aan 2/3 van de wedstrijden hebben deelgenomen.
  Voorbeeld:
  Er worden in Limburg 18 wedstrijden georganiseerd, 2/3 van 18 = 12 wedstr.
  De winnaars komen dan uit de wedstrijden van 12 of meer, eventueel aangevuld met 11, 10 enz. gereden wedstrijden tot uitputting van de prijzen. Bij de 2/3 de regel wordt het aantal wedstrijden naar boven afgerond.
 • Bij deelname aan een wedstrijd die in aanmerking komt krijgt elke renner 5 startpunten.
 • Voor een eerste plaats komen bij de startpunten 50 punten bij, de tweede 45 punten, de derde 41, vierde 38, vijfde 36, zesde 35, volgende telkens 1 punt minder.
 • De aangeduide commissarissen doen hun best om een zo juist mogelijke uitslag  op te maken en in uitzonderlijke gevallen mag een gelijke stand worden ingevuld.
 •  Renners die geselecteerd worden voor een kampioenschap ( V.K – B.K ) krijgen bij deelname de 5 startpunten en een puntenaantal gelijk aan het gemiddelde van de tot dan behaalde wedstrijdpunten. ( totaal wedstrijdpunten: aantal gereden wedstrijden )
 • Renners die door valpartij, opgave, defect… worden uitgeschakeld krijgen de punten van de laatst geklasseerde min 1. ( dadelijk melden aan de afgevaardigden )
 • Bij gelijkheid van punten wordt de rangschikking bepaald door de meeste eerste plaatsen, dan de tweede plaatsen enz.
 • Gevallen niet voorzien in deze reglementering worden door het college van commissarissen of door het dagelijkse bestuur en een afvaardiging van het jeugdbestuur beslecht.
 • De renners kunnen inschrijven vanaf één uur 15 min. tot 30 min. voor de start van hun reeks.
 • Het bevestigen van het kaderplaatje wordt in de wedstrijden verplicht ( zorg dus voor bevestigingsmateriaal). De nummer moet eveneens goed leesbaar opgespeld worden. (zorg voor minimum 6 veiligheidsspelden)
 • De organisatoren en de Limburgse Afdeling W.B.V. zorgen voor een mooi prijzenpakket (natura prijzen).
 • De prijsuitreiking gaat naar gewoonte door na het seizoen op het einde van het jaar. Om de prijs te bekomen dient men op deze uitreiking aanwezig zijn of zich laten verontschuldigen.
 • De einduitslag wordt als volgt berekend: ( het totaal van
  • 5 punten per gereden wedstrijd (startpunten)
  • De resultaten van de beste 15 wedstrijden. (wedstrijdpunten)

   De beste resultaten van de renner worden opgenomen in de eindklassering, dwz. indien een renner 15 wedstrijden gereden heeft en 2/3 van de georganiseerde wedstrijden zou 12 zijn, dan zullen de 3 wedstrijden met de minste punten niet meegeteld worden